Nye an­non­cer trods kri­tik

BT - - NYHEDER -

ASYL­PO­LI­TIK Godt nok var al­le in­for­ma­tio­ner i re­ge­rin­gens flygt­nin­ge­an­non­ce fak­tu­elt kor­rek­te iso­le­ret set. Men til­sam­men gav de et ’ik­ke ret­vi­sen­de’ bil­le­de af asyl­for­hol­de­ne i Dan­mark, lød kri­tik­ken tors­dag fra Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand. Men den prel­le­de af på in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V), der re­a­ge­re­de ved at vars­le nye an­non­cer med re­ge­rin­gens nye asyl­stram­nin­ger.

»De nye stram­nin­ger bli­ver ved­ta­get i Fol­ke­tin­get i ja­nu­ar, så der­ef­ter reg­ner jeg med at an­non­ce­re igen,« si­ger hun.

Om­buds­man­den la­eg­ger va­egt på, at an­non­cen kan ha­ve skra­emt isa­er sy­ri­ske flygt­nin­ge fra at sø­ge mod Dan­mark – på et for­kert grund­lag. De asyl­reg­ler, an­non­cer­ne na­ev­ner, ga­el­der nem­lig kun for et få­tal af de sy­ri­ske flygt­nin­ge. DF: Langt­fra nok Hos Dansk Fol­ke­par­ti kal­der in­te­gra­tions­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen (DF) det ’fint nok’, at Støj­berg vil in­dryk­ke nye flygt­nin­ge­an­non­cer. Men det er slet ik­ke nok, ly­der det:

»Si­tu­a­tio­nen er så vold­som, så ek­strem, at mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gen skal op i et helt an­det gear for at be­gra­en­se til­strøm­nin­gen.«

Hos re­ge­rin­gens an­det støt­te­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce, min­der po­li­tisk ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll der­i­mod re­ge­rin­gen om, at en hen­stil­ling fra om­buds­man­den ik­ke blot er et part­sind­la­eg.

»Jeg går ud fra, at hvis re­ge­rin­gen be­slut­ter at la­ve nye an­non­cer, så vil vi ik­ke kom­me i sam­me si­tu­a­tion igen,« si­ger han. Skal stå sko­le­ret Fra den an­den si­de af sa­len be­skyl­des Støj­berg bå­de for at va­e­re ar­ro­gant i sin af­vis­ning af kri­tik­ken og for ik­ke at va­e­re til at sto­le på.

En­heds­li­sten har kaldt mi­ni­ste­ren i sam­råd, og po­li­tisk ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen op­for­drer Støj­berg til at in­dryk­ke nye an­non­cer i de fi­re li­ba­ne­si­ske avi­ser, der i sep­tem­ber brag­te an­non­cer­ne. De nye an­non­cer skal gi­ve et ’ret­vi­sen­de bil­le­de’ af asyl­for­hol­de­ne i Dan­mark.

»Hvor er vi hen­ne, hvis vi ik­ke la­en­ge­re kan sto­le på in­for­ma­tio­ner fra en dansk mi­ni­ster,« ly­der det re­to­ri­ske spørgs­mål fra ord­fø­re­ren. Jeg går ud fra, at hvis re­ge­rin­gen be­slut­ter at la­ve nye an­non­cer, så vil vi ik­ke kom­me i sam­me si­tu­a­tion igen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.