Fo­der­dyr bli­ver ti­gers bed­ste ven

BT - - NYHEDER -

GO­DE VEN­NER Ge­den Ti­mur blev sendt til en sa­fa­ri­park i Vla­di­vo­stok ved Stil­le­hav­sky­sten for at tje­ne som byt­te for den si­be­ri­ske ti­ger Amur. Det gik ik­ke helt som ven­tet. I ste­det er de to dyr nu ble­vet uad­skil­le­li­ge ven­ner. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Amur fodres of­te med le­ven­de dyr, men tre da­ge ef­ter Ti­mur var ble­vet sendt ind til ti­ge­ren, op­gav dy­re­pas­ser­ne at få Amur til at spi­se ge­den.

Nu le­ger de to dyr sam­men i sne­en, hvor de ny­der at stø­de ho­ve­der­ne mod hin­an­den, li­ge­som de sover sam­men.

Sa­fa­ri­par­ken op­ly­ser, at Amur nu er gå­et i gang med at la­e­re Ti­mur, hvor­dan man ja­ger et byt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.