Mu­siks­ko­le­e­lev blev le­ven­de fak­kel

BT - - NYHEDER -

Mu­si­k­ef­ter­sko­len i Klejtrup ved Ho­bro er af Ve­stre Lands­ret gjort ene­ansvar­lig for en ulyk­ke, der ske­te un­der en ele­vud­flugt i ef­ter­å­ret 2011.

Ved ulyk­ken eks­plo­de­re­de no­get hus­hold­nings­sprit ud over to ele­ver.

I by­ret­ten blev den 15-åri­ge elev, der ha­eld­te sprit på et varmt ko­ge­ap­pa­rat, dømt til at be­ta­le halv­de­len af er­stat­nin­gen. Men ef­ter lands­ret­tens dom slip­per han helt for at be­ta­le no­get af er­stat­nin­gen på 333.772 kr.

To ele­ver be­slut­te­de uden la­e­rer­nes vi­den at ba­ge pan­de­ka­ger og ta­end­te to tran­gi­a­er. De løb tør for sprit, og den ene vil­le ha­el­de no­get me­re på.

Men sprit­ten eks­plo­de­re­de og spred­te sig ud over de to ele­ver.

Det lyk­ke­des den ene at sluk­ke il­den på si­ne ar­me, men den an­den var om­s­pa­endt af flam­mer og løb rundt i lej­ren, ind­til en la­e­rer sluk­ke­de il­den.

Lands­ret­ten si­ger, at la­e­rer­ne ik­ke hav­de for­talt, at der ik­ke måt­te ha­el­des sprit på en varm be­hol­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.