VW: Vo­res udfordring er til­li­den

BT - - NYHEDER -

Den skan­da­le­ram­te ty­ske bil­pro­du­cent Volkswa­gen har som øver­ste pri­o­ri­tet at gen­vin­de for­bru­ger­nes til­lid.

Det sag­de be­sty­rel­ses­for­man­den for kon­cer­nen Hans Die­ter Pötsch på et pres­se­mø­de i går.

Et stort an­tal eks­per­ter er ved at ku­le­gra­ve VW ef­ter de se­ne­ste må­ne­ders kri­se.

Om­kring 450 eks­per­ter - in­ter­ne og ek­ster­ne - er in­vol­ve­ret i un­der­sø­gel­sen af sel­ska­bets snyd med må­lin­ger af di­e­sel­bi­lers ud­s­lip af CO2. Ni le­de­re er sus­pen­de­ret i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.