Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Kri­sti­an Thulesen Dahl (DF) Vi ta­ger det dybt al­vor­ligt. Vi si­ger til re­ge­rin­gen: Hvor­dan det kan va­e­re, at der er en for­skel på det, vi har få­et at vi­de vil­le bli­ve kon­se­kven­ser­ne, og så de her ek­semp­ler?

Om AE­l­dre Sa­gens kri­tik af be­spa­rel­ser på bo­li­g­y­del­sen. Til TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.