Kå­re Qu­ist ny royal va­ert

BT - - NYHEDER -

Kå­re Qu­ist, der til dag­lig er va­ert på TV Avi­sen, bli­ver ny fast mak­ker med kol­le­ga­en Ti­ne Gøtzs­che ved trans­mis­sio­ner fra kon­ge­li­ge be­gi­ven­he­der og of­fi­ci­el­le lej­lig­he­der. Før­ste gang mak­ker­par­ret Gøtzs­che og Qu­ist op­tra­e­der sam­men, er, når DR1 sen­der ’Året, der gik i kon­ge­hu­set’, hvor de kig­ger til­ba­ge på de man­ge sto­re be­gi­ven­he­der, der har va­e­ret i den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie i årets løb. Si­den skal de hol­de bå­de nytår­s­af­ten og før­ste nytårs­dag på ska­er­men, når DR1 trans­mit­te­rer Dron­nin­gens og stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.