USA: IS-le­de­re dra­ebt

BT - - NYHEDER -

Man­den, som sty­re­de øko­no­mi­en i den mi­li­tan­te be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat (IS), er sam­men med to an­dre IS-le­de­re ble­vet dra­ebt un­der luf­tan­greb. Det si­ger oberst Ste­ve War­ren, tals­mand for USA’s mi­li­ta­er. Den dra­eb­te pen­ge­mand hed Abu Sa­lah.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.