Ju­lepin­lig­he­der på stri­be

BT - - TV-GUIDE -

Søn­dag af­ten er det tid til an­det af­snit af DR2s ju­le­ka­len­der for voks­ne ’Mens vi pres­ser ci­tro­nen’. Si­grid by­der vel­kom­men i sin lil­le single­lej­lig­hed, Lot­te lover Sø­ren et blowjob og Kim pres­ser Li­se til at ta­ge HR job­bet - for hun er så god til men­ne­sker i sva­e­re si­tu­a­tio­ner. I Mad­klub­ben snak­kes der om bo­euf bour­gu­ig­non og bør­ne­op­dra­gel­se. Men når for­ti­den trop­per op i form af Si­grids eks Pe­ter og hans nye 26-åri­ge sven­ske mo­del, smul­drer den po­li­ti­ske kor­rek­t­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.