En ke­de­lig mord-ten­dens

BT - - TV-GUIDE -

Si­den 2005 er 92 kvin­der ble­vet dra­ebt af en part­ner el­ler tid­li­ge­re part­ner i Dan­mark. Det er of­test ma­end som ik­ke kan hånd­te­re at mi­ste den kvin­de, som de me­ner til­hø­rer dem. Og det er ma­end, som hel­le­re vil dra­e­be end at bli­ve ef­ter­ladt med kra­en­ket ae­re. Va­ert Mi­cha­el Jeppesen jag­ter svar på, hvor­for så man­ge ma­end hvert år slår de­res el­ske­de ihjel. I det­te pro­gram for­sø­ger Mi­cha­el Jeppesen at få svar på, hvad det er et ud­tryk for, når så man­ge ma­end hvert år ta­ger li­vet af de­res part­ner - og ik­ke omvendt? Før­ste af­snit af se­ri­en i to de­le sen­des søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.