Ta­et­te opgør

BT - - TV -

I Pre­mi­er Le­ague er der tre kam­pe på pro­gram­met. I den tid­li­ge kamp ta­ger op­ryk­ker­ne fra Norwich imod Ever­ton. I den an­den kamp ta­ger top­hol­det Man­che­ster Ci­ty imod forms­va­ge Swan­sea, mens dagens se­ne opgør står mel­lem Bour­ne­mouth og Man. Uni­ted, der net­op er slå­et ud af Cham­pions Le­ague. Fod­bold 6'eren: 13.00 og TV3+: 13.45

Per­nil­le har altid haft en ev­ne til at for­ud­si­ge ting, der vil ske i frem­ti­den, så hun star­ter som clair­voy­ant – og hen­des før­ste kli­ent bli­ver den char­me­ren­de Da­ni­el. Hvad hun ik­ke ved er, at Da­ni­el er jour­na­list, der er gå­et un­dercover for at skri­ve en ar­ti­kel om clair­voy­an­ce som et fup­num­mer. Selv­om det må­ske ik­ke umid­del­bart er det bed­ste ud­gangs­punkt for romantik, fal­der Da­ni­el og Per­nil­le for hin­an­den. No­get i luf­ten TV 2: 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.