Knald el­ler fald

BT - - TV -

Ved VM er man nå­et frem til 1/8-fi­na­ler­ne, hvor Dan­mark igen skal i kamp. Klavs Bruun Jør­gen­sens trop­per har få­et spil­let sig ind i tur­ne­rin­gen og skal nu for al­vor vi­se, at de kan le­ve op til am­bi­tio­nen om mini­mum en plads i kvart­fi­na­len. For dan­sker­ne ga­el­der det igen om at få styr på for­sva­ret og va­e­re skar­pe i kon­tra­fa­sen. Hånd­bold TV 2: 20.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.