Tri­ste Mie

BT - - TV -

Det er da­gen før Lucia-op­to­get. Selv­om Mi­cha­el har skaf­fet de smuk­ke­ste Lucia-kjo­ler, er Mie al­li­ge­vel trist, for de an­dre pi­ger skal mø­des ef­ter op­to­get, men Mie er ik­ke in­vi­te­ret. Vig­dis gi­ver Julie en sed­del med et navn – Julies fars ful­de navn – så hun kan le­de ef­ter ham. Mi­cha­el smut­ter for­bi fa­er­ge­gril­len for at hen­te lys til op­to­get. Ju­leøn­sket TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.