DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ryg­ter­ne har la­en­ge svir­ret og i går blev det så en re­a­li­tet. Nord­man­den Åge Ha­rei­de bli­ver ny dansk land­stra­e­ner, og al­le­re­de nu er de før­ste book­ma­ke­re ude med od­ds på hans ska­eb­ne som dansk land­stra­e­ner.

Hos Nor­di­cBet tror man på, at det en­der med en kon­trakt­for­la­en­gel­se. Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,50 på, at han for­la­en­ger sin kon­trakt ud­over de nu­va­e­ren­de to år.

»En så kort kon­trakt sa­et­ter na­tur­lig­vis Åge Ha­rei­de un­der pres fra start, men han over­ta­ger et ta­lent­fuldt hold med man­ge spil­le­re fra det suc­ces­ri­ge U21-hold, så po­ten­ti­a­let for et la­en­ge­re sam­ar­bej­de er be­stemt til ste­de. Sam­ti­dig har den nye tra­e­ner mu­lig­hed for at over­ra­ske po­si­tivt, da VMkva­li­fi­ka­tions­pulj­en ser knap så skra­em­men­de ud,« si­ger od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.