2 ,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en for­ry­gen­de start på sa­e­so­nen, er Søn­derjy­ske gå­et helt i stå. No­get af for­kla­rin­gen lig­ger i en lang ska­des­li­ste, men fak­tum er, at man i de se­ne­ste 10 kam­pe blot har vun­det de tre - og det over de tre bund­hold i ra­ek­ken. Fre­de­riks­havn frem­står net­op nu som det klart sta­er­ke­ste hold i liga­en - ik­ke mindst hjem­me, hvor man nu er op­pe på seks sej­re i tra­ek. Der­til kom­mer, at Søn­derjy­ske må und­va­e­re Sø­ren Dau Mor­ten­sen på grund af ka­ran­ta­e­ne, så selv om det bør ven­de før el­ler si­den for me­stre­ne, lig­ner det sta­dig et for­nuf­tigt spil på Fre­de­riks­havn.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.