2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RB Leipzigs re­ser­ver har set ma­er­k­bart bed­re ud den se­ne­ste halvan­den må­neds tid, hvor man har hen­tet 13 po­int i syv kam­pe - en klar for­bed­ring af de fem po­int man fik i de før­ste ti kam­pe. Top­hol­det fra Zwi­ck­au blev blandt an­det be­sej­ret med 1-0. Ga­ester­ne fra Bu­dis­sa Bautzen har tre gan­ge i de sid­ste fi­re kam­pe smidt po­int i de dø­en­de mi­nut­ter, hvil­ket vid­ner om mang­len­de kold­blo­dig­hed til sidst i op­gø­re­ne. Til­med mang­ler man to af de ab­so­lut­te pro­fi­ler i midt­ba­ne­ma­en­de­ne Den­ny Kra­hl og Ezequi­el Ro­sen­do, så 1-tal­let ser so­lidt ud.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.