2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at He­e­ren­ve­en skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Ex­celsi­or er et glim­ren­de ude­hold med nu fem kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag, og kom­mer til den­ne kamp i sta­er­ke­ste op­stil­ling. Mod­stan­der He­e­re­ve­en har svin­get no­get i pra­e­sta­tio­ner­ne, og sik­kert er det, at hol­dets top­sco­rer Mit­chell Te Vre­de og den vig­ti­ge for­sva­rer Pe­le van Aan­holt ik­ke bli­ver klar til op­gø­ret. I for­vej­en lig­ger de to hold si­de om si­de i ta­bel­len med 17 po­int, så her bør der va­e­re ta­le om et fint lil­le ud­stik på, at ga­ester­ne får po­int i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.