Mar­gret­he har mi­stet sin ung­doms­ven

BT - - NYHEDER -

Da Prins­ge­ma­len kom ind i Dron­nin­gens liv midt i 60er­ne, blev han og­så ven med pra­e­sten, der op­rin­de­ligt blev ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør fra DTU.

Iføl­ge Bil­led-Bla­dets op­lys­nin­ger tab­te Pe­ter Parkov ik­ke kam­pen til den lym­fe­kra­eft, han hav­de kaempet mod si­den 2009, men til føl­ger­ne fra et slemt ma­veon­de.

Iføl­ge uge­bla­det har Pe­ter Parkov og re­gent­par­ret va­e­ret så ta­et­te, at pra­e­sten i man­ge år har til­bragt jul og ju­le­da­ge med kon­ge­fa­mi­li­en på Mar­se­lis­borg Slot. Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks samva­er med Pe­ter Parkov in­klu­de­re­de og­så på­ske­fe­ri­er i Jyl­land, li­ge­som han og­så har holdt fe­rie sam­men med re­gent­par­ret på de­res vin­slot Cayx i Frank­rig. Chauf­før for Dron­nin­gen Her var det iføl­ge Bil­led-Bla­det ik­ke et sa­er­syn at se Pe­ter Parkov som chauf­før for Dron­nin­gen ind til mar­ke­det i Ca­hors, hvor han ger­ne hjalp til med at ba­e­re hen­des va­rer.

Da gre­vin­de Ale­xan­dra og Mar­tin Jør­gen­sen blev sme­det sam­men i 2007, var det Pe­ter Parkov, der stod for vi­el­sen.

To år ef­ter blev pa­sto­ren ramt af lym­fe­kra­eft. Syg­dom­men kra­e­ve­de, at den på det tids­punkt fri­ske og rø­ri­ge pra­est skul­le ha­ve ke­mo­te­ra­pi.

Pe­ter Parko­vs sid­ste fe­rie med re­gent­par­ret fandt sted i april, hvor de holdt en sid­ste på­ske sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.