Jul med Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER -

TA­ET KON­TAKT ’Han var Dron­nin­gens ta­et­te­ste ven’. Så­dan ly­der det fra Annelise Wei­mann, man­ge­årig hof­repor­ter på Bil­led-Bla­det, når hun be­skri­ver det spe­ci­el­le og ta­et­te for­hold, dron­ning Mar­gret­he hav­de til Pe­ter Parkov. »Selv­om Dron­nin­gen holdt fa­mi­liejul, var han of­test in­vi­te­ret med. Man skal va­e­re ta­et på, hvis man hol­der jul og på­ske sam­men med Dron­nin­gen og kon­ge­fa­mi­li­en,« si­ger hun.

Iføl­ge Annelise Wei­mann går Dron­nin­gens ven­skab med Pe­ter Parkov helt til­ba­ge til ung­doms­ti­den.

»Dron­nin­gen har haft kon­takt med Pe­ter Parkov, ind­til Dron­nin­gen har haft kon­takt med Pe­ter Parkov, ind­til han dø­de han dø­de, det er der in­gen tvivl om,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.