Lun­de

BT - - NYHEDER -

Ta­enk sig at va­e­re mi­ni­ster for forsk­ning og nu ry­ge i na­e­ste ud­valgsin­stans un­der Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i un­der­sø­gel­sen af mi­ni­ste­rens ph.d-af­hand­ling for vi­den­ska­be­lig ure­de­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.