Asylan­sø­ge­re i ’Ol­sens fa­engsel’

BT - - NYHEDER -

Frem­over skal det 156 år gam­le Stats­fa­engs­let i Vrids­lø­se­lil­le hu­se flygt­nin­ge i ste­det for døm­te kri­mi­nel­le.

Pla­nen om at luk­ke det gam­le fa­engsel, som igen­nem ti­den har ’gi­vet lo­gi’ til le­gen­da­ri­ske ind­sat­te som Egon Ol­sen fra Ol­sen Ban­den, har va­e­ret kendt la­en­ge.

Må­let har va­e­ret at flyt­te de ind­sat­te til et nyt fa­engsel på Fal­ster, der skal stå klar om et års tid.

Men at sel­ve af­vik­lin­gen skal be­gyn­de al­le­re­de nu, kom­mer iføl­ge for­man­den for Faengselsforbundet, Kim Øster­bye, no­get bag på de an­sat­te.

»At luk­nin­gen vil­le kom­me som en tyv om nat­ten, hav­de de nok ik­ke reg­net med,« si­ger han.

I slut­nin­gen af novem­ber kom det iføl­ge Kim Øster­bye frem, at der in­den årets ud­gang ale­ne vil­le va­e­re en be­hand­lings­af­de­ling for ind­sat­te med mis­brugs­pro­ble­mer og nød­ka­pa­ci­tet til flygt­nin­ge til­ba­ge i faengslet.

Nu ser det iføl­ge Kim Øster­bye ud til, at be­hand­lings­af­de­lin­gen og­så ri­si­ke­rer at skul­le vi­ge plad­sen for af­vi­ste asylan­sø­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.