Ny om­gang med gif­te­lyst­ne land­ma­end

BT - - NYHEDER -

Dril­le­ri over en sam­ling Poké­mon-fi­gu­rer, op­rør over mang­len­de ini­ti­a­tiv og en tur i swin­ger­klub. Det har be­stemt ik­ke skor­tet på un­der­hold­ning i an­den sa­e­son af ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’, der end­nu en gang har vist sig at va­e­re en se­er­mag­net.

Uge for uge har TV 2-pro­gram­met gen­nem­snit­ligt til­truk­ket over 600.000 se­e­re, og i sid­ste uge sat­te pro­gram­met sa­e­son­re­kord, da over 881.000 dan­ske­re fulg­te med i de fem land­ma­ends be­stra­e­bel­ser på at fin­de den sto­re ka­er­lig­hed.

Den om­fat­ten­de in­ter­es­se for pro­gram­met har nu få­et TV 2 til at sat­se på end­nu en sa­e­son af det po­pu­la­e­re dat­ing­pro­gram, der går ud på, at fem en­li­ge land­ma­end ef­ter en spe­ed­da­te og en grup­pe­da­te in­vi­te­rer tre kvin­der til at flyt­te ind på de­res går­de i hå­bet om at fin­de ka­er­lig­he­den.

Over for BT ud­dy­ber TV 2s pro­gram­chef Tho­mas Bre­in­holt be­slut­nin­gen:

»Vi sy­nes, det er et helt rigtigt for TV2 at ta­ge fat i et om­rå­de, som be­rø­rer he­le den dan­ske be­folk­ning på den må­de, som ka­er­lig­hed nu en­gang gør. Vi har et sam­fund, hvor en mas­se men­ne­sker mod de­res vil­je le­ver som sing­ler, og sa­er­ligt ude på lan­det kan det for ma­end va­e­re sva­e­re­re at fin­de en ka­e­re­ste,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.