Ja, der fin­des ik­ke en al­ter­na­tiv løs­ning

BT - - DEBAT -

JAN E. JØR­GEN­SEN

i gum­mi­bå­de og tog op gen­nem Eu­ro­pa, når de i prin­cip­pet ba­re kun­ne ta­ge et fly? Det gør de, for­di vi har kon­trol med fly­trans­port. Vi har alt­så den nøj­ag­tig sam­me si­tu­a­tion i for­hold til lan­de, som ik­ke er en del af Schen­gen. Hvis vi skal føl­ge Al­ter­na­ti­vets tan­ke­gang til en­de, så vil­le en­hver, som står i Bag­dads el­ler Da­ma­s­kus’ luft­havn, kun­ne ta­ge et di­rek­te fly til Dan­mark, og så vil det da bra­en­de fuld­sta­en­dig sam­men. Så Al­ter­na­ti­vets al­ter­na­tiv er virkelig slemt.

HVOR­FOR KOM­MER FOLK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.