Flygt­nin­ge ko­ster over 400 mia. kr.

BT - - NYHEDER -

Ty­sker­ne må til lom­mer­ne for at fi­nan­si­e­re de om­kring en mil­li­on flygt­nin­ge, der i år har søgt asyl i Tys­kland. Det velan­se­te øko­no­mi­ske in­sti­tut If W i Ki­el vur­de­rer, at det vil ko­ste Tys­kland 55 mia.eu­ro at ta­ge sig af dem. Det sva­rer til 412 mia. kr.

Der har va­e­ret fle­re for­skel­li­ge rap­por­ter om flygt­nin­ge­nes ind­virk­ning på den ty­ske øko­no­mi, og i mod­sa­et­ning til fle­re an­dre si­ger øko­no­mer­ne i If W, at flygt­nin­ge­strøm­men ik­ke får en po­si­tiv ef­fekt på den ge­ne­rel­le vel­stand. Den største en­kelt­grup­pe af flygt­nin­ge i Tys­kland er fra Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.