Rne-tv

BT - - KULTUR -

ne­den – og så kom­mer vi til at sat­se må­l­ret­tet på til­bud, som børn og voks­ne kan se sam­men,« si­ger Lin­de­gaard til BT.

Ef­ter hen­des me­ning er f.eks. ’Voi­ce Ju­ni­or’ et ek­sem­pel på godt vok­sen/bør­ne-tv. Det sam­me med tv-ju­le­ka­len­de­ren. ’Ba­de­ho­tel­let’, ’Dan­mark har ta­lent’ og ’Kurs mod fjer­ne ky­ster’ har man­ge bør­ne­se­e­re.

»Vi er be­gyndt at la­ve de­ci­de­re­de fa­mi­lied­ra­ma­er – det gjor­de vi med ’Hjør­dis’, der blev set af rig­tig man­ge børn og voks­ne sam­men,« si­ger Lot­te Lin­de­gaard.

Hun fryg­ter ik­ke at skub­be til en ud­vik­ling, der en­der med, at al­min­de­ligt så­kaldt ’flow-tv’, som vi ken­der det, af­går ved dø­den.

»Hvis vi har det rig­ti­ge ind­hold, så er folk sta­dig til ste­de på flow-tv og og­så på TV2 Play. Det har vi li­ge set med ’Vild med dans’-sa­e­so­nen, der gik godt beg­ge ste­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.