Ar­gen­tin­ske vi­ne spa­en­der vidt

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

AR­GEN­TI­NA Ar­gen­ti­na har de se­ne­re år pro­du­ce­ret man­ge flot­te vi­ne, bå­de langs An­des­b­jer­ge­ne mod vest og i det køli­ge Pa­ta­go­ni­en i syd. Al­le de kend­te dru­esor­ter dyr­kes i Ar­gen­ti­na, men ho­ved­d­ru­en er mal­bec, som står for flot­te, saf­ti­ge og of­te ka­rak­ter­ful­de rød­vi­ne.

Dru­er­ne, som of­te dyr­kes i fle­re hund­re­de me­ters høj­de ta­et ved bjer­ge­ne, ny­der godt af me­gen sol og den kølig­hed, som de højt­lig­gen­de vin­mar­ker får. Isa­er vi­ne­ne fra Men­doza-om­rå­det er po­pu­la­e­re.

Ugens to dy­re­ste top-rød­vi­ne kom­mer beg­ge fra Men­doza. Den ene er en flot, saf­tig 100 pct. mal­becvin fra Bo­de­gas Ca­rel­li, den an­den, CARO, er en flot blan­dings­vin af ca­ber­net sa­u­vig­non og mal­bec.

CARO er frem­stil­let i et sam­ar­bej­de mel­lem fran­ske Ba­ron de Ro­t­hs­child, som bl.a. ejer det kend­te Bor­deaux-slot Château La­fi­te, og Ni­co­las Ca­te­na, en me­get an­er­kendt ar­gen­tinsk vin­pro­du­cent.

Kom­men­tar:

Ve­leg­net til:

Pris: For­hand­ler: Me­ny/Da­gro­fa tlf. 7233 1500. www.su­per­best.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.