VW dyk­ker i USA

BT - - BILER -

Volkswa­gen har kla­ret ska­e­re­ne salgs­ma­es­sigt i kølvan­det på di­e­sel­ga­te. Men USA vi­ser som det før­ste mar­ked tegn på kri­se. De ame­ri­kan­ske Volkswa­gen­for­hand­le­re måt­te se de­res salg fal­de med 25 pct. i novem­ber. De me­ner selv, at nog­le kun­der fra­va­el­ger Volkswa­gen, så­la­en­ge bun­den på skan­da­len end­nu ik­ke er nå­et. I Dan­mark er sal­get ik­ke fal­det Vi ven­ter med spa­en­ding på de­cem­ber­salgstal­le­ne..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.