Bilsal­get slår 2014

BT - - BILER -

2015 bli­ver end­nu et re­kordår for per­son­bilsal­get i Dan­mark. For sjet­te år i tra­ek ser vi en stig­ning, og sal­get kan ik­ke und­gå at nå 200.000 per­son­bi­ler – et tal vi al­drig har va­e­ret over før. Novem­ber 2015 slog novem­ber 2014 med 12 pro­cent, og vi ser et min­dre skift til lidt stør­re bi­ler. Alt­så, fle­re va­el­ger bi­ler i Golf-stør­rel­sen og fa­er­re va­el­ger mi­kro­bi­ler. SUVsal­get er og­så sti­gen­de, mens den sto­re mel­lem­klas­se fal­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.