DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen står en­de­ligt an­sigt til an­sigt, når de sent i af­ten sa­et­ter hin­an­den i sta­ev­ne i rin­gen i Brønd­by Hal­len til det største dan­ske bok­se­brag i man­ge år.

Rundt om­kring i de dan­ske hjem vil der gi­vet­vis va­e­re man­ge, der hol­der med Ru­dy Mar­kus­sen - idet he­le 75 pro­cent af alt spil­let hos Dan­ske Spil er sat på sejr til ham.

Der­med vil Od­dset-spil­ler­ne stå til en mil­li­onge­vinst, hvis det alt­så lyk­kes for Ru­dy Mar­kus­sen at sny­de book­ma­ker­ne og vin­de kam­pen.

»Ru­dy Mar­kus­sen har ik­ke bok­set en be­ty­den­de kamp la­en­ge, og Pa­tri­ck Ni­el­sen vir­ker til at ha­ve fun­det sig til ret­te i sin nye va­egt­klas­se som su­per­mel­lemva­eg­ter. Der­for hol­der vi Pa­tri­ck Ni­el­sen som klar fa­vo­rit i op­gø­ret, men den vur­de­ring er Od­dset-spil­ler­ne alt­så lodret ue­nig i,« forta­el­ler Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.