3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

West Ham star­te­de sa­e­so­nen for­ry­gen­de, men nu er man uden sejr i fem kam­pe i tra­ek. En stor del af for­kla­rin­gen lig­ger i, at hol­dets of­fen­si­ve pro­fi­ler sid­der uden­for. Dmi­tri Pay­et, Di­af­ra Sak­ho, En­ner Va­len­cia og nu og­så Ma­nu­el Lan­zi­ni er ude med ska­der, og spe­ci­elt ta­bet af først­na­evn­te gør me­get ondt på West Ham. Ser man bort fra kam­pen i Sun­der­land, hvor Sto­ke blev ramt af et tid­ligt rødt kort, har ga­ester­ne vist stor­form og se­ne­st vandt man fuldt fortjent over Man. Ci­ty. På den bag­grund er det sva­ert at se, at man skal ha­ve så fin en be­ta­ling på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.