Alt i én

BT - - KORT NYT - Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen

Hold dig un­der de fem gen­stan­de til ju­le­froko­sten og kom godt gen­nem ju­len. Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra Sund­heds­sty­rel­sen i en ny kampag­ne om al­ko­hol til ju­le­frokoster­ne. I en pres­se­med­del­el­se på­pe­ger sty­rel­sen, at stem­nin­gen of­te er høj, når al­ko­ho­len ry­ger ned, men at kon­se­kven­ser­ne ik­ke altid er li­ge go­de. Iføl­ge sty­rel­sen har 40 pct. op­le­vet at bli­ve søv­ni­ge og 17 pct. har op­le­vet at mi­ste kon­trol­len på en må­de, de ik­ke kun­ne li­de. 14 pct. har i for­bin­del­se med al­ko­hol va­e­ret ude for uheld el­ler ulyk­ker, og når det ga­el­der det me­re in­ti­me, har 18 pct. haft sex med en per­son, som de el­lers ik­ke vil­le ha­ve va­e­ret sam­men med. Bed­re går det ik­ke, hvis man prø­ver at si­ge nej til al­ko­hol: en ud af tre op­le­ver, at det er sva­ert at si­ge nej tak. Ind­hol­det i dan­ske ECOOKINGs rej­sesa­et er uden dik­ke­d­a­rer (pa­ra­be­ner og far­ve­stof­fer) og bryg­get på go­de, øko­lo­gi­ske råva­rer. Find alt fra mil­de vå­d­ser­viet­ter (til po­der­nes pøl­se­fin­gre) til op­stram­men­de se­rum­kaps­ler (tem­pus fu­git...) i rej­sesa­et­tet. 299 kr. Ecook­ing.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.