Per­nil­le Aa­lund

BT - - INTERVIEW -

• Født i 1962. • Aftra­e­den­de in­nova­tions­di­rek­tør i Al­ler-kon­cer­nen. • Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør, stu­di­e­va­ert, for­fat­ter og fored­rags­hol­der. • Be­gynd­te som tv-va­ert på Bør­ne­ka­na­len på lo­kal-tv-sta­tio­nen ’Ka­nal 2’. • Va­ert på ‘Vis mig dit kø­le­skab’, ‘Ma­end in­gen ad­gang’, ‘Per­nil­les Uni­vers’ og ‘QTV’. • Står bag in­ter­net­si­den oe­stro­gen.dk, samt må­neds­ma­ga­si­net Q. • Var ud­gi­ver­di­rek­tør for Al­lers ma­ga­si­ner i fi­re år. • Har skre­vet fle­re bø­ger. Bl.a. ‘Syv Qvin­der’, ‘Hvad du øn­sker skal du få’, ’Wauw-ef­fek­ten’ og se­ne­st ‘Svøm, ta­enk, spis, elsk’. • Har dat­te­ren Ani­ne på 15 år og de voks­ne søn­ner Marcus og To­bi­as, der er flyt­tet hjem­me­fra. • Ka­e­re­ste med Kim Boye.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.