An­ders Hjort:

BT - - 180° -

• 41 år • Jour­na­list på Po­li­ti­ken. • Han har net­op ud­gi­vet erin­drings­ro­ma­nen ’Han lø­ber på ta­ge­ne på nat­ten’, som hand­ler om, hvor­dan det er at le­ve med OCD, og hvor­for man kan få det. Ud­gi­vet af By­ens For­lag. • An­ders Hjort er i be­hand­ling for sin OCD, som han i lang tid holdt hem­me­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.