Jeg har al­drig

BT - - 180° -

ta­enkt på det, som om jeg hav­de et egent­ligt pro­blem. For­di jinxe­ne op­pe i mit ho­ved altid har hjul­pet mig. Jeg kun­ne ik­ke le­ve uden. For­di de har gi­vet mig ro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.