Hvor­for op­står syg­dom­men?

BT - - SUNDHED -

• Man ved end­nu ik­ke, hvor­for nog­le får syg­dom­men, og an­dre går fri. Men det skyl­des for­ment­lig en for­styr­rel­se i et af hjer­nens sig­nal­stof­fer, sero­to­nin. Trau­ma­ti­se­ren­de op­le­vel­ser, som f.eks. mob­ning, døds­fald el­ler al­vor­li­ge ulyk­ker kan vir­ke ud­lø­sen­de el­ler ved­li­ge­hol­de tvang­stan­ker­ne. Der er stør­re risiko for at ud­vik­le syg­dom­men, hvis an­dre i fa­mi­li­en har haft det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.