Det Dår­li­ge Sel­skab

BT - - ANMELDELSE -

An­be­fa­let al­der: Fra 16 år Del­ta­ge­re: 3-16 Spil­le­tid: Ca. 30 mi­nut­ter. No­mi­ne­ret til Guld­brik­ken 2015: Årets Sel­skabs­spil Det­te spil tan­ge­rer det van­vit­ti­ge – hvil­ket er en stor ros for et fest­spil. Det er et fra­ekt, hyste­risk og helt igen­nem sjovt quiz-spil. Spil­ler­ne kon­kur­re­rer om at sam­men­sa­et­te de mest lur­ve­de, be­skid­te, over­ra­sken­de, grove og kon­tro­ver­si­el­le ci­ta­ter ud fra kas­sens man­ge op­find­som­me kort. Det kan va­e­re gra­en­se­over­skri­den­de for del­ta­ger­ne, at de di­rek­te ud­for­dres på de­res kre­a­ti­vi­tet og hu­mor, men hvis man for­står at sam­men­sa­et­te et til­pas »frit« hold af spil­le­re – og må­ske ha­el­der et par ju­les­naps på dem for­lods – fun­ge­rer ’Det Dår­li­ge Sel­skab’ per­fekt. Det mang­ler dog den ori­gi­na­li­tet og ele­gan­ce, som eks­pem­pel­vis ’Myste­ri­um’ og ’Spy­fall’ til­by­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.