4. lek­tion: Den alt­af­gø­ren­de ti­m­ing – spis ef­ter tra­e­ning

BT - - KROP I BALANCE -

Li­ge umid­del­bart ef­ter tra­e­ning er di­ne mus­k­ler mest mod­ta­ge­li­ge for kul­hy­dra­ter. Myten om, at man helst skal ven­te med at spi­se no­get til ef­ter 1-1,5 ti­me ef­ter tra­e­nin­gen, er ret ud­bredt. Sand­he­den er dog den, at hvis du ik­ke får no­get hur­tigt op­ta­ge­ligt kul­hy­drat + pro­te­in ind, li­ge når du er fa­er­dig med din tra­e­ning, så fal­der du med 100 pct. sik­ker­hed i kul­hy­drat­fa­el­den se­ne­re på da­gen og/ el­ler en­der – helt ube­vidst – med at spi­se me­get me­re mad, end hvad der er gavn­ligt for dit kro­p­s­for­vand­lings­pro­jekt. For­de­le ved at få kul­hy­drat (sam­men med pro­te­in) li­ge ef­ter tra­e­nin­gen er bl.a.: • Bed­re ap­pe­ti­tre­gu­le­ring re­sten af da­gen, så du ik­ke fal­der i suk­ker­fa­el­den om ef­ter­mid­da­gen • Hur­ti­ge­re re­sti­tu­tion af di­ne mus­k­ler, så du kan få frem­gang i din tra­e­ning og få la­vet me­re på min­dre tid. • Tra­e­nings­re­la­te­ret stress på krop­pen mind­skes mar­kant, så krop­pen er end­nu me­re gea­ret til at for­bra­en­de det over­flø­di­ge fedt Prøv dig frem med et af føl­gen­de ef­ter-tra­e­nings­må­l­ti­der: • Be­gynd med 1 po­r­tion pro­te­in og 1 po­r­tion hur­tig kul­hy­drat – jo me­re vel­tra­e­net du er, jo me­re kan du skrue op for kul­hy­dra­ter­ne): Ek­semp­ler på 1 po­r­tion pro­te­in • 20 gram pro­te­in­pul­ver op­løst i 500-600 ml vand • 200 gram skyr el­ler fro­ma­ge fra­is • 200 gram hyt­teost • 2 sto­re aeg • 1 kyl­lin­ge­bryst • 100 g re­jer Ek­semp­ler på 1 po­r­tion hur­ti­ge kul­hy­dra­ter • 3 sto­re dad­ler • 3 riskiks • 1 stor el­ler 2 små flø­de­bol­ler af god kva­li­tet • 1 kla­se vin­d­ru­er • ½ hånd­fuld ro­si­ner • Ju­i­ce af 300 gram gu­le­rød­der • 2 sto­re sø­de kar­to­f­ler • 30 gram malt­o­de­xtrin, de­xtro­se el­ler gluco­se – su­per­hur­ti­ge suk­ke­rar­ter • Fa­er­dig­la­ve­de kul­hy­dratblan­din­ger med og uden pro­te­in Bonustip: Det før­ste må­l­tid ef­ter din tra­e­ning (in­den for 30 min.) skal in­de­hol­de kun små ma­eng­der fedt el­ler fi­bre, ef­ter­som de sa­en­ker op­ta­gel­sen af kul­hy­dra­ter­ne, så du ik­ke få det ful­de ud­byt­te af dem her og nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.