7. lek­tion: Spring over, hvor ga­er­det er la­vest – så­dan kom­mer du i gang

BT - - KROP I BALANCE -

Re­gel­ma­es­sig tra­e­ning er godt for dig. Det er grønt­sa­ger­ne og­så. Det er og­så sundt at me­di­te­re. Og gå i seng in­den kl. 22. Og drik­ke 2 li­ter vand dag­ligt. Og det ved du godt – så det er ik­ke, for­di du mang­ler vi­den, at du kan fal­de i af og til, el­ler oveni­kø­bet slet ik­ke kom­me i gang. Men har du for me­get om ører­ne i pe­ri­o­der, er mo­ti­va­tion til en sund livs­stil ba­re ik­ke den al­ler­vig­tig­ste fa­er­dig­hed for din hjer­ne at op­ret­hol­de. I og med din hjer­ne kun be­kym­rer sig om din over­le­vel­se, vil den me­get ger­ne spa­re på din ener­gi for at kun­ne må­l­ret­te den dér, hvor det er al­ler­vig­tigst for dig li­ge nu og her: f. eks. en ny ka­e­re­ste, en de­ad­li­ne på job­bet, et ska­en­de­ri med din ve­nin­de el­ler en ufor­ud­set reg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.