Di­stra­hér dig selv

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Vre­de er li­ge­som et bål der bli­ver ta­endt. Du kan en­ten va­el­ge at put­te ben­zin på bå­let el­ler sluk­ke det ved at gi­ve det så lidt op­ma­er­k­som­hed som mu­ligt. Hvis du øn­sker at mind­ske vre­den og be­va­re kon­trol­len, vend da dit fo­kus på an­dre tan­ker el­ler yd­re be­gi­ven­he­der, f.eks.: • Ta­el ned fra 100 mi­nus 7 ind­til du når 0 • Ta­el al­le de rø­de ting om­kring dig • Gen­nem­gå al­le de dyr, du kan kom­me i tan­ke om, der star­ter med S Du vil op­da­ge, at vre­den le­ver kor­te­re tid og ik­ke vok­ser sig så vold­somt, som hvis du gav den he­le din op­ma­er­k­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.