Drop at af­re­a­ge­re

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge tror, at det er sundt at snak­ke el­ler rå­be vre­den ud da den el­lers ’ho­ber sig op i krop­pen’. Sand­he­den er, at psy­ken er selv­re­gu­le­ren­de, dvs. fø­lel­ser som trist­hed og vre­de er for­bi­gå­en­de. I for­sø­get på at be­ar­bej­de al vre­den ved f.eks. at ta­le den ud af krop­pen ri­si­ke­rer du i ste­det at sid­de fast i unød­ven­digt lang­va­ri­ge sam-grublerier med dig selv og an­dre, som blot for­la­en­ger de ne­ga­ti­ve fø­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.