Skal vi flet­te vo­res..? Kli­maks

BT - - BOG-FIX -

Har du end­nu ik­ke helt styr på ju­le­py­n­ten, er der hja­elp at hen­te i ’Vin­ter­tid og stjer­ne­stun­der’. Her gi­ver blom­ster­bin­der Mar­git En­gen tip til de­ko­ra­tio­ner, kran­se­bin­de­ri, ju­le­hjer­ter, gu­ir­lan­der, ju­le­bor­det og me­get me­re. Fo­to­graf Pe­ter Bil­de Fogh står for bo­gens man­ge fo­to­gra­fi­er. Nyt Nor­disk For­lag, 300 kr. ’Mi­ne or­gas­mer? Det er en la­en­ge­re hi­sto­rie. Man kan si­ge, at den be­gynd­te et sted i en svensk sjov, li­ge om­kring min 40 års fødselsdag’. Med den­ne pir­ren­de åb­ning går det over stok og sten i Ma­ria Marcus’ ’Kom du? En mosaik om or­gas­me’. Den pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­te­ra­pe­ut og se­xo­log for­mid­ler ik­ke kun eg­ne, men en lang ra­ek­ke kvin­ders er­fa­rin­ger om det kvin­de­li­ge kli­maks. Ti­der­ne Skif­ter, 249 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.