Sats

BT - - NYHEDER -

VIP-bil­let­ter til over 13.000 kro­ner til Justin Bie­ber-kon­cert i Par­ken til ok­to­ber nu i for­salg. No­get af en kon­fir­ma­tions­ga­ve. Og tør du bin­de an med det, hvis han igen skri­der ef­ter ét num­mer. . .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.