’Jeg har få­et m

BT - - NYHEDER -

med di­a­be­tes og ast­ma­tisk bron­ki­tis, men og­så det hja­el­per den me­di­cin­ske can­na­bis på. Hun har nu kvit­tet den stram­me kost­plan, så hun kan spi­se, hvad hun vil. Blod­suk­ke­ret for­bli­ver sta­bilt, og hun får ik­ke la­en­ge­re kram­per.

Hun af­vi­ser ik­ke, at der kan va­e­re ta­le om pla­ce­bo, men det er hun li­geg­lad med. Det vig­tig­ste er, at hver­da­gen er ble­vet let­te­re. Smer­ter­ne er ble­vet til at le­ve med, så hun i dag kan få me­re ud af hver­da­gen.

»Jeg kan gå la­en­ge­re tu­re med hund­en, uden at jeg ta­en­ker på, hvor langt vi går. Før­hen skul­le jeg altid ta­en­ke på, at jeg skul­le hjem igen. Jeg kan la­ve mad og va­ske op. Jeg kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.