It liv til­ba­ge’

BT - - NYHEDER -

sam­le ting op fra gul­vet. Det kun­ne jeg ik­ke før.«

Livs­gla­e­den er vendt til­ba­ge, og hu­mø­ret er højt.

»Jeg er gå­et fra at ta­en­ke: ’Det kan ik­ke va­e­re rigtigt, at det her skal va­e­re mit liv fra nu af’ til at sy­nes, at li­vet er fan­ta­stisk.«

Han­ne Møl­ler ved godt, at det er en kri­mi­nel hand­ling, når hun kø­ber me­di­cinsk can­na­bis på det sor­te mar­ked, men selv­om hun bry­der loven, er det be­stemt det va­erd, forta­el­ler hun.

»Hver gang jeg kø­ber can­na­bi­so­li­en, gør jeg no­get dybt ulov­ligt. Men jeg stop­per ik­ke med min me­di­cin.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.