Bom­ber dra­e­ber mindst 15

BT - - NYHEDER -

En kraf­tig bil­bom­be eks­plo­de­re­de lør­dag ta­et ved et ho­spi­tal i den cen­tra­le sy­ri­ske by Homs. Mindst 15 men­ne­sker blev dra­ebt og sne­se­vis af an­dre sår­et.

Gu­ver­nør Ta­lal Ba­ra­zi si­ger, at bom­be­eks­plo­sio­nen i by­de­len Al-Za­hraa, hvor be­bo­er­ne over­ve­jen­de er alawit­ter, dra­eb­te 15 ci­vi­le og sår­e­de mindst 64. En sund­hed­s­kil­de i by­en si­ger, at an­tal­let af sår­e­de er på om­kring 100.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.