Uden­land­ske ha­ck­e­re angreb Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER -

Det var et uden­land­sk cy­be­ran­greb, der fre­dag lag­de Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de ned.

Det op­ly­ser Fol­ke­tin­get på den genåb­ne­de hjem­mesi­de.

»Fre­dag den 11. de­cem­ber var Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de ud­sat for et så­kaldt De­ni­al of Ser­vi­ce angreb, hvor et stort an­tal opkald til hjem­mesi­den fra uden­land­ske ser­ve­re for­år­sa­ge­de en vold­som over­be­last­ning af Fol­ke­tin­gets in­ter­net­for­bin­del­se,« skri­ver Fol­ke­tin­gets Ad­mi­ni­stra­tion.

An­gre­bet be­tød, at in­gen bru­ge­re uden for Fol­ke­tin­get kun­ne kom­me ind på hjem­mesi­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.