Po­li­ti­et fin­der vå­ben i park i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et har fun­det vå­ben i Ør­steds­par­ken i Kø­ben­havn, der nog­le timer nat­ten til lør­dag var af­spa­er­ret ef­ter et kniv­stik­ke­ri i par­ken.

Det si­ger den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der Kenneth Jen­sen, Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Vi har fun­det for­skel­li­ge slag­vå­ben og kni­ve, og vi un­der­sø­ger nu, om det har no­get at gø­re med epi­so­den fre­dag af­ten,« si­ger Kenneth Jen­sen.

To dren­ge på kun 15 år blev stuk­ket ned. De er ik­ke i livs­fa­re, men po­li­ti­et har end­nu ik­ke få­et talt med dem om kniv­stik­ke­ri­et, som po­li­ti­et me­ner var et sam­men­stød mel­lem to grup­pe­rin­ger.

»Vi ved hel­ler ik­ke, om de vil ta­le med os,« si­ger Kenneth Jen­sen.

Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted in­de i Ør­steds­par­ken. Der er ik­ke op­lys­nin­ger om, hvor i par­ken kniv­stik­ke­ri­et na­er­me­re be­stemt fandt sted.

Po­li­ti­et fik an­mel­del­sen kort ef­ter klok­ken 22, og par­ken var af­spa­er­ret frem til om­kring klok­ken to på grund af po­li­tiets un­der­sø­gel­ser.

Der er ik­ke op­lys­nin­ger om de to dren­ges til­knyt­ning, og hel­ler ik­ke om år­sa­gen til sam­men­stø­det mel­lem de to grup­pe­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.