BTs le­der 9. de­cem­ber: ’Så tal dog or­dent­ligt om an­dre’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

Den 53-åri­ge Ole An­der­sen, der dri­ver et øko­lo­gisk land­brug, er li­ge nu med i an­den sa­e­son af TV2s dat­ing­pro­gram ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’, der sid­ste onsdag trak over 800.000 se­e­re. For rul­len­de ka­me­ra har Ole An­der­sen ae­r­ligt for­talt om sin in­ter­es­se for at gå i den lo­ka­le swin­ger­klub, hvil­ket li­ge si­den har med­ført et re­gu­la­ert stormvejr på de so­ci­a­le me­di­er...

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.