Kaos og vold ko­ster 87 men­ne­ske­liv

BT - - NYHEDER -

Blo­di­ge op­tø­jer i Burun­dis ho­ved­stad har ef­ter­ladt et stort an­tal dra­eb­te.

En tals­mand for ha­e­ren i det cen­tra­lafri­kan­ske land sag­de i går, at 87 per­so­ner har mi­stet li­vet i fre­da­gens kam­pe i ho­ved­sta­den Bujum­bu­ra.

Blandt de dra­eb­te er fi­re be­tjen­te og fi­re sol­da­ter. De re­ste­ren­de er va­eb­ne­de op­rø­re­re, som angreb tre mi­li­ta­er­om­rå­der i ho­ved­sta­den. 45 an­dre blev ta­get til fan­ge, si­ger tals­man­den, Ga­s­pard Ba­ra­tuza.

Der er ta­le om den va­er­ste vold i det afri­kan­ske land si­den et mis­lyk­ket kup i maj.

USA og an­dre lan­de for­døm­mer vol­den, som har for­sta­er­ket fryg­ten for en ny et­nisk kon­flikt mel­lem tut­si­er og hutu­er. Burun­di har sam­me be­folk­nings­sam­men­sa­et­ning som Rwan­da.

Si­den marts har 210.000 men­ne­sker for­ladt Burun­di af frygt for uro­lig­he­der.

Den eska­le­ren­de vold i Burun­di be­gynd­te i april, da pra­esi­dent Pi­er­re Nkurun­ziza med­del­te, at han vil­le for­sø­ge at få en tred­je pe­ri­o­de som pra­esi­dent. Det ske­te ved et om­stridt valg i juli, som iføl­ge op­po­si­tio­nen var i strid med lan­dets for­fat­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.