Ske­den sty­rer sa­e­dens stør­rel­se

BT - - NYHEDER -

An­tal­let og stør­rel­sen på sa­ed­cel­ler­ne, som pat­te­dyr-han­ner pro­du­ce­rer, af­ha­en­ger af stør­rel­sen på hunner­nes ske­de. Det forta­el­ler for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Man­che­ster i et nyt stu­die. Han­ner­ne har of­test man­ge små sa­ed­cel­ler, hvis hunnen har en re­la­tiv stor ske­de. Det skyl­des, at de man­ge små sa­ed­cel­ler bed­re kan da­ek­ke et stort om­rå­de, me­ner for­sker­ne. For ek­sem­pel må­ler et hu­lepinds­vins sa­ed­cel­ler kun om­kring 0,0003 cen­ti­me­ter, hvor­i­mod en ba­nan­flu­es sa­ed­cel­ler kan bli­ve he­le seks cen­ti­me­ter lange.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.