H

BT - - SØNDAG -

usk, at bør­ne­ne kun har én de­cem­ber og én ju­le­pe­ri­o­de, så pas på ik­ke at for­dob­le alt det, de skal, for­di du ik­ke selv vil gå glip af no­get,« si­ger par­te­ra­pe­ut og skils­mis­se­rå­d­gi­ver Mette H. Hin­ner­skov fra skils­mis­se­raad.dk. Ju­len er tra­di­tio­ner­nes tid, og net­op de man­ge ’vi ple­jer’ og ’vi bør’ kan gø­re det til en sa­er­lig sva­er tid for skils­mis­se­fa­mi­li­er­ne.

»Giv rig­tig me­get slip på ’ple­jer’ og på, hvad man bør gø­re,« si­ger Mette H. Hin­ner­skov.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.